WebLogo


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-DAKWAH
(SISTEM PELAPORAN BLPPK SEL DAKWAH @ KAGAT)

iSAS
 
PENGGUNA DIKEHENDAKI MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:
A. AKAUN PENGGUNA & KESELAMATAN MAKLUMAT
 • Pengguna hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan.
 • Sebarang permasalahan atau kesukaran Daftar Masuk (login) sistem hendaklah dirujuk kepada Unit IT Jabatan Arah KAGAT.
 • Pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat permohonanan untuk mendapatkan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan pemakluman kepada Sel Agama perkhidmatan masing-masing. 
 • Data dan maklumat yang terkandung di dalam sistem ini tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan sama ada secara langsung melalui sistem atau dari hasil cetakan.
B. PASUKAN PENGGUNA
 • Senarai pasukan di dalam sistem e-KAGAT telah diselaraskan mengikut perkhidmatan dan saluran naungan atasan masing-masing. Sebarang kemusykilan berkaitan pasukan pengguna hendaklah merujuk kepada Sel Agama perkhidmatan masing-masing. Penambahan atau segala perubahan pasukan hanya dilaksanakaan oleh Pentadbir sistem setelah mendapat kebenaran daripada sel agama perkhidmatan masing-masing.
C. PANDUAN PELAPORAN
 • Akses sistem melalui 2 tapisan Daftar Masuk (login), iaitu:
  (Pertama) Login  Sistem - Tapisan ini hanya diperlukan pada setiap permulaan mengakses mana-mana sistem e-KAGAT sahaja. ianya  tidak perlu untuk login sistem-sistem seterusnya melainkan anda telah shutdown komputer.
  (Kedua) Login Pasukan (Pengguna) - Rujuk akaun yang diserahkan kepada setiap pasukan.
 • Pengguna perlu memasukkan Username dan Password yang betul untuk mengakses sistem.
 • Mulakan dengan Carian Terperinci dan filter cari pasukan anda.
 • Pilih menu yang anda ingin membuat pelaporan iaitu yang terdiri daripada:

  - JAWATAN
  - MUSLIM
  - UKKI
  - CBQ
  - PIFA
  - JERI
  - PRODAKSI
  - PRODAKSAIS
  - SYIFA INSAN
  - MENANGANI ANCAMAN
  - SEMINAR
  - KEWANGAN
  - PELAPOR

 • Isi rekod dengan memasukkan angka yang tepat seperti 1,2,3,4,5 (Pegisian angka yang salah seperti 01.02,03,04,05)
 • Pengisian rekod i-Dakwah hendaklah menggunakan format penulisan Huruf Besar (Caps Lock)
 • Pastikan HANYA TERDAPAT SATU LINE SAHAJA untuk setiap kategori laporan.
 • tarikh Kemaskini hendaklah di antara 15 hingga 31 haribulan untuk setiap pelaporan dibuat.
 • Contoh Pelaporan Lengkap: 
   pulmat
D. SEMAK REKOD DAN KELUAR SISTEM
 • Semak dan pastikan rekod yang dimasukkan adalah betul mengikut menu pelaporan masing-masing.
 • PASTIKAN... Anda edit Tarikh Kemaskini sebelum keluar dari sistem ini.
 • Jangan biarkan komputer terdedah tanpa KELUAR SISTEM terlebih dahulu.