WebLogo


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-SAS
(SISTEM PELAPORAN NIKAH, CERAI, ADUAN DAN RUJUK @ KAGAT)

iSAS

 

PENGGUNA DIKEHENDAKI MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:
A. AKAUN PENGGUNA & KESELAMATAN MAKLUMAT
 • Pengguna hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan.
 • Sebarang permasalahan atau kesukaran Daftar Masuk (login) sistem hendaklah dirujuk kepada Unit IT Jabatan Arah KAGAT.
 • Pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat permohonanan untuk mendapatkan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan pemakluman kepada Sel Agama perkhidmatan masing-masing. 
 • Data dan maklumat yang terkandung di dalam sistem ini tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan sama ada secara langsung melalui sistem atau dari hasil cetakan.
B. PASUKAN PENGGUNA
 • Senarai pasukan di dalam sistem e-KAGAT telah diselaraskan mengikut perkhidmatan dan saluran naungan atasan masing-masing. Sebarang kemusykilan berkaitan pasukan pengguna hendaklah merujuk kepada Sel Agama perkhidmatan masing-masing. Penambahan atau segala perubahan pasukan hanya dilaksanakaan oleh Pentadbir sistem setelah mendapat kebenaran daripada sel agama perkhidmatan masing-masing.
C. PANDUAN PELAPORAN
 • Akses sistem melalui 2 tapisan Daftar Masuk (login), iaitu:
  (Pertama) Login  Sistem - Tapisan ini hanya diperlukan pada setiap permulaan mengakses mana-mana sistem e-KAGAT sahaja. ianya  tidak perlu untuk login sistem-sistem seterusnya melainkan anda telah shutdown komputer.
  (Kedua) Login Pasukan (Pengguna) - Rujuk
  akaun yang diserahkan kepada setiap pasukan.
 • Pengguna perlu memilih modul yang setaraf sama ada level pasukan, briged, divisyen, perkhidmatan dan Jabatan Arah.
 • Pengisian rekod hendaklah menggunakan Huruf Besar (CAPS LOCK)
 • Pengisian rekod hendaklah menggunakan format penulisan ATM (Contoh: KAPT, 6 RAMD, BGD)
D. SEMAK REKOD DAN KELUAR SISTEM
 • Semak dan pastikan rekod yang dimasukkan adalah betul melalui menu pelaporan masing-masing.
 • Jangan biarkan komputer terdedah tanpa KELUAR SISTEM terlebih dahulu.