WebLogo


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-SAS.
SISTEM INI MEMBANTU ANDA MEMAJUKAN LAPORAN NIKAH, CERAI, ADUAN DAN RUJUK ATM.
 
UNT IT JABATAN ARAH KAGAT SELAKU PENTADBIR SISTEM MENGINGATKAN KEPADA SEMUA PENGGUNA SISTEM AGAR MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:

A. KESELAMATAN SISTEM & MAKLUMAT

(1) Pengguna sistem hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak lain.

(2)  Rekod dan data yang terkandung di dalam sistem ini adalah SULIT DARIHAL ANGGOTA dan tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan samada secara terus dari sistem atau hasil cetakan.

(3) Segala permasalahan berkaitan penggunaan sistem seperti kesukaran login, Penetapan senarai pasukan pengguna permasalahan berkaitan sistem hendaklah dirujuk kepada pegawai atau Penyelia IT Jabatan Arah KAGAT.

(4) Staf terkanan di setiap pasukan bertanggungjawab memastikan keselamatan Akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan. 

(5) Pasukan pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat justifikasi kehilangan dan permohonanan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan makluman kepada sel agama perkhidmatan masing-masing. Setiap serahan akaun akan dicatat di dalam sistem untuk rujukan.

(6) Akaun sistem ini hendaklah dimasukan dalam Nota Serah Menyerah seiranya berlaku Serah Terima Tugas anatar staf sedia ada dengan staf pengganti..

(7) Pastikan KELUAR SISTEM sebelum meninggalkan komputer.

B. PANDUAN PELAPORAN SISTEM

(1) Akses sistem melalui 2 tapisan akaun login, iaitu:

       (a) Login Username & Password Sistem - Tapisan Akaun Sistem ini hanya terbatal komputer di Shutdown.

       (b) Login Username & Password Pasukan Pengguna - Rujuk akaun yang dibekalkan oleh pentadbir sistem.

(2) Pengguna perlu memilih modul yang setaraf samada level pasukan, briged, divisyen, perkhidmatan dan Jabatan Arah.

C. NIKAH & CERAI NON-MUSLIM

(1) Sistem ini turut mempunyai modul pelaporan Nikah dan Cerai untuk warga ATM Non-Muslim. Untuk pelaporan Non-Muslim hanya perlu menetapkan beberapa perkara sahaja berbeza dengan pelaporan muslim iaitu:

     (a) Pejabat Agama Daerah/JPN: contoh; JPN-Wilayah Persekutuan

     (b) Jenis Nikah: Pilih; NIKAH-NON MUSLIM

     (c)  Pejabat Agama Daerah/JPN: contoh; JPN-Wilayah Persekutuan

   
 (d) Mahkamah Syariah/JPN: contoh; JPN-Wilayah Persekutuan

     (e) Jenis Cerai: Pilih; CERAI-NON MUSLIM

TERIMA KASIH KERANA ANDA TELAH MENYEMAK PANDUAN KESELAMATAN DAN PELAPORAN SISTEM DI ATAS SEBELUM MENERUSKAN PELAPORAN i-SAS.

login