WebLogo


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian


maklumbalas    hubungi kami    soalan lazim    peta laman    carian

 

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-MASJID.
SISTEM INI MEMBANTU ANDA MEMAJUKAN LAPORAN MAKLUMAT AKTIVITI MASJID DALAM ATM.
 
UNT IT JABATAN ARAH KAGAT SELAKU PENTADBIR SISTEM MENGINGATKAN KEPADA SEMUA PENGGUNA SISTEM AGAR MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:

A. KESELAMATAN SISTEM & MAKLUMAT

(1) Pengguna sistem hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak lain.

(2)  Rekod dan data yang terkandung di dalam sistem ini adalah SULIT DARIHAL ANGGOTA dan tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan samada secara terus dari sistem atau hasil cetakan.

(3) Segala permasalahan berkaitan penggunaan sistem seperti kesukaran login, Penetapan senarai pasukan pengguna permasalahan berkaitan sistem hendaklah dirujuk kepada pegawai atau Penyelia IT Jabatan Arah KAGAT.

(4) Staf terkanan di setiap pasukan bertanggungjawab memastikan keselamatan Akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan. 

(5) Pasukan pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat justifikasi kehilangan dan permohonanan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan makluman kepada sel agama perkhidmatan masing-masing. Setiap serahan akaun akan dicatat di dalam sistem untuk rujukan.

(6) Akaun sistem ini hendaklah dimasukan dalam Nota Serah Menyerah seiranya berlaku Serah Terima Tugas antara staf sedia ada dengan staf pengganti.

B. PANDUAN PELAPORAN SISTEM

(1) Akses sistem melalui 2 tapisan akaun login, iaitu:

       (a) Login Username & Password Sistem - Tapisan Akaun Sistem ini hanya terbatal komputer di Shutdown.

       (b) Login Username & Password Pasukan Pengguna - Rujuk akaun yang dibekalkan oleh pentadbir sistem.

(2) Dapatkan pasukan masing-masing terleboh dahulu melalui butang pautan Carian Terperinci, kemudian proses pelaporan dimulakan.

(3)  Pelaporan i-MASJID di buat dengan berandukan Kod Panduan Kategori seperti berikut:

      01 - Kerohanian Harian
      02 - Kerohanian Mingguan / Bulanan
      03 - Kelas Pengajian / Kuliah / Ceramah
      04 - Sambutan Hari Kebesaran
      05 - Ramadan
      06 - Perayaan
      07 - Sembelihan
      08 - Sambutan Hari Ulang Tahun
      09 - CBQ
      10 - Kewangan Masjid / Surau
      11 - Nil
      12 - Nil
      13 - Kebolehan Membaca Al-Quran

(4) Pastikan KELUAR SISTEM sebelum meninggalkan komputer.

TERIMA KASIH KERANA ANDA TELAH MENYEMAK PANDUAN KESELAMATAN DAN PELAPORAN SISTEM DI ATAS SEBELUM MENERUSKAN PELAPORAN i-MUSLIM.

login

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-MUSLIM.
SISTEM INI MEMBANTU ANDA MEMAJUKAN LAPORAN MAKLUMAT SAUDARA MUSLIM DALAM ATM.
 
UNT IT JABATAN ARAH KAGAT SELAKU PENTADBIR SISTEM MENGINGATKAN KEPADA SEMUA PENGGUNA SISTEM AGAR MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:

A. KESELAMATAN SISTEM & MAKLUMAT

(1) Pengguna sistem hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak lain.

(2)  Rekod dan data yang terkandung di dalam sistem ini adalah SULIT DARIHAL ANGGOTA dan tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan samada secara terus dari sistem atau hasil cetakan.

(3) Segala permasalahan berkaitan penggunaan sistem seperti kesukaran login, Penetapan senarai pasukan pengguna permasalahan berkaitan sistem hendaklah dirujuk kepada pegawai atau Penyelia IT Jabatan Arah KAGAT.

(4) Staf terkanan di setiap pasukan bertanggungjawab memastikan keselamatan Akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan. 

(5) Pasukan pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat justifikasi kehilangan dan permohonanan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan makluman kepada sel agama perkhidmatan masing-masing. Setiap serahan akaun akan dicatat di dalam sistem untuk rujukan.

(6) Akaun sistem ini hendaklah dimasukan dalam Nota Serah Menyerah seiranya berlaku Serah Terima Tugas antara staf sedia ada dengan staf pengganti.

B. PANDUAN PELAPORAN SISTEM

(1) Akses sistem melalui 2 tapisan akaun login, iaitu:

       (a) Login Username & Password Sistem - Tapisan Akaun Sistem ini hanya terbatal komputer di Shutdown.

       (b) Login Username & Password Pasukan Pengguna - Rujuk akaun yang dibekalkan oleh pentadbir sistem.

(2) Dapatkan pasukan masing-masing terleboh dahulu melalui butang pautan Carian Terperinci, kemudian proses pelaporan dimulakan.

(3)  PASTIKAN anda membuat pelaporan dengan menggunakan format font Standard (contoh; Ali bin Abu). Tidak menggunakan Caps Lock agar butran pelaporan selaras dengan rekod sedia ada di dalam sistem ini.

(4) Pastikan KELUAR SISTEM sebelum meninggalkan komputer.

TERIMA KASIH KERANA ANDA TELAH MENYEMAK PANDUAN KESELAMATAN DAN PELAPORAN SISTEM DI ATAS SEBELUM MENERUSKAN PELAPORAN i-MUSLIM.

login

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-DAKWAH.
SISTEM INI MEMBANTU ANDA MEMAJUKAN LAPORAN BERKAITAN BLPPK SEL DAKWAH.
 
UNT IT JABATAN ARAH KAGAT SELAKU PENTADBIR SISTEM MENGINGATKAN KEPADA SEMUA PENGGUNA SISTEM AGAR MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:

A. KESELAMATAN SISTEM & MAKLUMAT

(1) Pengguna sistem hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak lain.

(2)  Rekod dan data yang terkandung di dalam sistem ini adalah SULIT DARIHAL ANGGOTA dan tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan samada secara terus dari sistem atau hasil cetakan.

(3) Segala permasalahan berkaitan penggunaan sistem seperti kesukaran login, Penetapan senarai pasukan pengguna permasalahan berkaitan sistem hendaklah dirujuk kepada pegawai atau Penyelia IT Jabatan Arah KAGAT.

(4) Staf terkanan di setiap pasukan bertanggungjawab memastikan keselamatan Akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan. 

(5) Pasukan pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat justifikasi kehilangan dan permohonanan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan makluman kepada sel agama perkhidmatan masing-masing. Setiap serahan akaun akan dicatat di dalam sistem untuk rujukan.

(6) Akaun sistem ini hendaklah dimasukan dalam Nota Serah Menyerah seiranya berlaku Serah Terima Tugas antara staf sedia ada dengan staf pengganti.

(7) Pastikan KELUAR SISTEM sebelum meninggalkan komputer.

TERIMA KASIH KERANA ANDA TELAH MENYEMAK PANDUAN KESELAMATAN DAN PELAPORAN SISTEM DI ATAS SEBELUM MENERUSKAN PELAPORAN i-DAKWAH.

login

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-KAS.
SISTEM INI MEMBANTU ANDA MEMAJUKAN LAPORAN BERKAITAN BLPPK SEL KAS.
 
UNT IT JABATAN ARAH KAGAT SELAKU PENTADBIR SISTEM MENGINGATKAN KEPADA SEMUA PENGGUNA SISTEM AGAR MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:

A. KESELAMATAN SISTEM & MAKLUMAT

(1) Pengguna sistem hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak lain.

(2)  Rekod dan data yang terkandung di dalam sistem ini adalah SULIT DARIHAL ANGGOTA dan tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan samada secara terus dari sistem atau hasil cetakan.

(3) Segala permasalahan berkaitan penggunaan sistem seperti kesukaran login, Penetapan senarai pasukan pengguna permasalahan berkaitan sistem hendaklah dirujuk kepada pegawai atau Penyelia IT Jabatan Arah KAGAT.

(4) Staf terkanan di setiap pasukan bertanggungjawab memastikan keselamatan Akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan. 

(5) Pasukan pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat justifikasi kehilangan dan permohonanan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan makluman kepada sel agama perkhidmatan masing-masing. Setiap serahan akaun akan dicatat di dalam sistem untuk rujukan.

(6) Akaun sistem ini hendaklah dimasukan dalam Nota Serah Menyerah seiranya berlaku Serah Terima Tugas anatar staf sedia ada dengan staf pengganti..

B. PANDUAN PELAPORAN SISTEM

(1) Akses sistem melalui 2 tapisan akaun login, iaitu:

       (a) Login Username & Password Sistem - Tapisan Akaun Sistem ini hanya terbatal komputer di Shutdown.

       (b) Login Username & Password Pasukan Pengguna - Rujuk akaun yang dibekalkan oleh pentadbir sistem.

(2) Pengguna perlu memilih modul yang setaraf samada level pasukan, briged, divisyen, perkhidmatan dan Jabatan Arah.

(3) Pastikan KELUAR SISTEM sebelum meninggalkan komputer.

TERIMA KASIH KERANA ANDA TELAH MENYEMAK PANDUAN KESELAMATAN DAN PELAPORAN SISTEM DI ATAS SEBELUM MENERUSKAN PELAPORAN i-KAS.

login

TERIMA KASIH KERANA MENGGUNAKAN SISTEM I-SAS.
SISTEM INI MEMBANTU ANDA MEMAJUKAN LAPORAN NIKAH, CERAI, ADUAN DAN RUJUK ATM.
 
UNT IT JABATAN ARAH KAGAT SELAKU PENTADBIR SISTEM MENGINGATKAN KEPADA SEMUA PENGGUNA SISTEM AGAR MENGGUNAKAN SISTEM INI DENGAN BERHEMAH DAN BERINTEGRITI SERTA MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:

A. KESELAMATAN SISTEM & MAKLUMAT

(1) Pengguna sistem hendaklah memastikan akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak lain.

(2)  Rekod dan data yang terkandung di dalam sistem ini adalah SULIT DARIHAL ANGGOTA dan tidak boleh didedahkan kepada pihak yang tidak berkenaan samada secara terus dari sistem atau hasil cetakan.

(3) Segala permasalahan berkaitan penggunaan sistem seperti kesukaran login, Penetapan senarai pasukan pengguna permasalahan berkaitan sistem hendaklah dirujuk kepada pegawai atau Penyelia IT Jabatan Arah KAGAT.

(4) Staf terkanan di setiap pasukan bertanggungjawab memastikan keselamatan Akaun login (Username & Password) masing-masing tidak terdedah kepada pihak yang tidak berkenaan. 

(5) Pasukan pengguna yang kehilangan akaun login (Username & Password)  perlu memajukan surat justifikasi kehilangan dan permohonanan akaun yang baru ke Unit IT Jabatan Arah KAGAT dengan makluman kepada sel agama perkhidmatan masing-masing. Setiap serahan akaun akan dicatat di dalam sistem untuk rujukan.

(6) Akaun sistem ini hendaklah dimasukan dalam Nota Serah Menyerah seiranya berlaku Serah Terima Tugas anatar staf sedia ada dengan staf pengganti..

(7) Pastikan KELUAR SISTEM sebelum meninggalkan komputer.

B. PANDUAN PELAPORAN SISTEM

(1) Akses sistem melalui 2 tapisan akaun login, iaitu:

       (a) Login Username & Password Sistem - Tapisan Akaun Sistem ini hanya terbatal komputer di Shutdown.

       (b) Login Username & Password Pasukan Pengguna - Rujuk akaun yang dibekalkan oleh pentadbir sistem.

(2) Pengguna perlu memilih modul yang setaraf samada level pasukan, briged, divisyen, perkhidmatan dan Jabatan Arah.

C. NIKAH & CERAI NON-MUSLIM

(1) Sistem ini turut mempunyai modul pelaporan Nikah dan Cerai untuk warga ATM Non-Muslim. Untuk pelaporan Non-Muslim hanya perlu menetapkan beberapa perkara sahaja berbeza dengan pelaporan muslim iaitu:

     (a) Pejabat Agama Daerah/JPN: contoh; JPN-Wilayah Persekutuan

     (b) Jenis Nikah: Pilih; NIKAH-NON MUSLIM

     (c)  Pejabat Agama Daerah/JPN: contoh; JPN-Wilayah Persekutuan

   
 (d) Mahkamah Syariah/JPN: contoh; JPN-Wilayah Persekutuan

     (e) Jenis Cerai: Pilih; CERAI-NON MUSLIM

TERIMA KASIH KERANA ANDA TELAH MENYEMAK PANDUAN KESELAMATAN DAN PELAPORAN SISTEM DI ATAS SEBELUM MENERUSKAN PELAPORAN i-SAS.

login